fejlec logo magyar    english   

Összefoglaló:

  • 2016-ban a világ genetikailag nem módosított (GMO-mentes) szójabab termelése kb. 58,2 met-rikus tonna volt, kicsivel több, mint egy évvel korábban. A teljes szójakibocsátásnak ez a 17%-t tette ki.
  • Ebből 5,1 millió tonna felelt meg igazolhatóan a Hard IP rendszerben (lásd: 1. rendszer) a GMO-mentes standardoknak, ami lassú emelkedést mutat az elmúlt évekhez képest.
  • Az előrejelzések szerint 2017-ben a GMO-mentes tanúsítvánnyal rendelkező szója mennyisége kb. 10 %-kal növekedhet, így elérheti az 5.7 millió tonnát, ami a 2008-as gazdasági válság óta a legmagasabb kibocsátást jelentené.
  • A világ legnagyobb, tanúsítvánnyal rendelkező GMO-mentes szóját termelő országa Brazília, itt állítják elő a föld teljes termelésének 78%-át.
  • 2016-ban 96.000 tonna Europe szója/Donau szója tanúsítvánnyal rendelkező mennyiséget állí-tottak elő, ami az előző évhez képest 15%-os növekményt jelentett.
  • A GMO-mentes szója forgalmazásának növekedésében nagy szerepet játszanak az európai ke-reskedők – különösen Németország, Ausztria, Svájc –, akik keresik a GMO-mentes takarmány-nyal etetett állati termékeket.

Globális piac

Az USDA  statisztikái alapján 2016-ban a világ teljes szója vetésterületét 121,5 millió hektárra becsülték, ami az elmúlt évek állománynövekedésének köszönhető. Erről a területről 338 millió tonna szóját takarítottak be. A vetett fajták között jelentős arányban szerepeltek a különböző genetikailag mó-dosított változatok, ezek háromnegyede rendelkezik valamilyen módosított génnel, ami a többi termesztett fajhoz képest a legmagasabb GMO arányt jelenti a világpiacon. A teljes szójatermelés-nek csak a fennmaradó egynegyedét teszik ki a GMO-mentes fajták, ami egy jóval kisebb szelet a tortából. És ez a GMO-mentességet tekintve csak egy feltételezett szám, mert a világ teljes szója-bab hozamának csak egy nagyon csekély része - kevesebb mint 2%-a - az, ami olyan hiteles tanúsít-vánnyal rendelkezik, hogy megkülönböztethetővé és ellenőrizhetővé teszi a teljes élelmiszer lán-con keresztül. Ebből következik, hogy a világpiacon kis mennyiségű certifikált GMO-mentes szó-janyersanyag áll rendelkezésre.

Elméleti GMO-mentes szója mennyiség

2016-ban a világon kb. 32,4 hektár volt a GMO-mentes szója fajták vetésterülete, kicsivel több, mint az azt megelőző évben. A GMO-mentes terület kb. 27%-a a teljes vetésterületnek. Ebből India ren-delkezik a legnagyobb területtel: 11,4 hektárral, őt követi Kína 7,2 hektárral. Brazília és az USA a világ két legnagyobb génmódosított szója-előállítója. E két ország GMO-mentes babot 4,1, illetve 2 millió hektáron állít elő.
2016-ban a világ GMO-mentes szójatermelése kb. 58.2 metrikus tonna volt, kicsivel több, mint egy évvel korábban. A teljes szójakibocsátásnak ez a 17%-t tette ki. A legtöbbet Kína termelte 12,9 mil-lió tonnával, amit Brazília 12,5 millió, illetve India 11,5 millió tonnával követett.

Tanúsítvánnyal rendelkező termelés (certified production)

A GMO-mentesen előállított szójának csak egy része rendelkezik megkülönbözető tanúsítvánnyal, a másik részét összekeverik a génmódosítottal, és belekerül a hagyományos élelmiszerláncba. A Hard IP rendszer szerint is elfogadott, tanúsítvánnyal rendelkező GMO-mentes szója mennyisége 2016-ban 5.1 millió hektárra nőtt, ami a teljes termelés az 1,5%-t tette ki. Ez a mennyiség az elmúlt 4 év legmagasabb termelését jelenti.

Az előrejelzések szerint 2017-ben a GMO-mentes tanúsítvánnyal rendelkező szója mennyisége kb. 10 %-kal növekedhet, így elérheti a 5,7 millió tonnát, ami a 2008-as gazdasági válság előtti állapotot hozná vissza. A növekedés valószínűleg további ívelhet felfelé, köszönhetően az európai élelmi-szerkereskedők erősödő érdeklődésének - különösen Németország, Svájc és Ausztria -, akik a kü-lönböző állati végtermékeket (hús, tojás, tejtermékek) olyan forrásból szeretnék beszerezni, ahol GMO-mentes takarmánnyal etették az állatokat. A jelenlegi piac keresleti jellegére szerencsére választ adhatnak olyan új termelő országok (Magyarország, Szerbia) ahol különböző projektekkel támogatják az állattartókat, hogy váltsanak GMO-mentes takarmányozásra.

A GMO-mentes tanúsítvánnyal rendelkező szójapiacon Brazília a legdominánsabb, hisz 2016-ban az ilyen igazolással rendelkező szója majd négyötödét ők bocsátották ki. Azonban Európa szerepe is kezd növekedni ezen a területen. Az EU-n belüli termelés egyre nagyobb mennyiségeket vált ki a tengeren túlról importált GMO-mentes szójával szemben, és megvannak a lehetőségek, hogy még több GMO-mentes tanúsítvánnyal rendelkező szóját állítsanak elő. E lehetőség kiaknázása már lát-szik is a növekvő szója vetésterületben, illetve az európai régió kötelezően betartandó szigorú sza-bályozásában.

Europe Soya/Donau Soja

A Europe Soya (ES) és a Donau Soja (DS) két új standard a piacon (lásd: 2. rendszer), melyek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a GMO-mentes szóják megkülönböztetésében. 2016-ban az ES/DS tanúsítvánnyal rendelkező szója mennyisége elérte a 96.000 tonnát, ami 15%-os növekedést jelent a korábbi évekhez képest. Az ilyen igazolással rendelkező szóják származási országa főként: Ma-gyarország, Olaszország, Ausztria és Szerbia.

A legnagyobb DS/ES szójaliszt-felvásárlók az osztrák baromfihús- és tojástermelő szektorok, illetve a német sertésfeldolgozó iparág. A kereslet elkezdett növekedni az Egyesült Királyságban, Szerbiá-ban és Magyarországon is, annak eredményeképpen, hogy a tojástermelők és a sertéshizlaldák kezdenek átállni a DS/ES címkés takarmányozásra. További jelentős igényt jelenthet Szerbia is, ahol ugyancsak megjelentek a DS/ES jelzésű tojásdobozok a boltok polcain.

1. rendszer – Mit jelent a „Hard IP” rendszer?

A”Hard IP” jelentését nem találjuk meg a szakszótárakban, ezt a kifejezést a terménykereskede-lemben használják, és a mozaikszó a Hard Identity Preserved rövidítése. Az e rendszerben kezelt szója és a belőle készült végtermék GMO-mentessége visszakövethető az egész termékláncon keresztül. A Hard IP rendszerben folyamatos ellenőrzés és mintavételezés révén a termékek nyo-mon követhetőek a szántóföldtől a feldolgozáson át a végtermék értékesítéséig, ami garantáltan biztosítja a minőséget.

A „Soft IP” rendszer esetében nincs nyomon követés a szántóföldi eredettől, csak egy ponton el-lenőrzik a GMO-mentességet az élelmiszer-lánc folyamán. Pl. az ellenőrzés megtörténhet a szállító-jármű ürítésénél az importáló országban egy gyors GMO teszttel.

A jelentés azonban főleg Hard IP rendszerben kezelt szója mennyiségekkel foglalkozik.

2. rendszer – Az Europe Soya/Donau Soja Standard lényege

A Europe Soya Standardot 2016-ban, a Donau Soja Standardot pedig 2012-ben alakította ki a Donau Soja Szövetség. A nonprofit szervezet fő célja a GMO-mentes szójatermesztés propagálása Euró-pában.
Ez a rendszer biztosítja, hogy az igazolt tételek maximum 0.1% génmódosított tartalommal rendel-keznek. Minkét eljárás nagy mértékű odafigyelést, elkülönített tárolást, dokumentált visszakövet-hetőséget ír elő, hogy az egész élelmiszerláncon keresztül ellenőrizhetőek legyenek a küszöbérté-kek. Az vizsgálatokat egy külső ellenőrző bizottság végzi, akiknek felhatalmazásuk van a szabványok betartatására a takarmánygyártásban, a sajtolóüzemeknél, raktároknál, a takarmánykeverőknél és a különböző gazdálkodóknál is. Az ellenőrzés gyakorisága függ a szennyezettségi kockázattól.
A két program abban különbözik, hogy földrajzilag mely térségre fókuszál. A Donau Soja Standard főként a Duna vonzáskörzetébe eső szójatermő területekre koncentrál, míg a Europe Soya Stan-dard pedig Európa határterületeire. Megeshet, hogy DS tanúsítvánnyal rendelkező szójamennyisé-gek ES tanúsítvánnyal is rendelkezhetnek, mivel vannak átfedések a két terület között.
A szabványok előírnak olyan fontos elemeket is, melyek a fenntarthatóság szempontjából lényege-sek. Tiltják például a desszikáló szerek használatát, óvják a polgári és munkajog által védett értéke-ket. A talaj kihasználására és a rovarirtószerek felhasználására ugyancsak tartalmaznak szabályokat, korlátozásokat ezek az előírások. Mindkét szabvány úgymond „low-carbon soya” tehát alacsony szén-dioxid kibocsátással előállított szójaként van nyilvántartva az Európán kívüli szójával ellentét-ben, amely a hosszú szállítási igények miatt nagyobb környezetterhelést jelent.

logo szurke © 2019 LAJTAMAG Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ÁSZF  
Cím: 9246 Mosonudvar, Bereki u.1.  
Telefon: +36 96 578 280  ● Fax: +36 96 578 288 ● e-mail: Impresszum  
facebookyoutubeinstagram Jogi nyilatkozat  
Oldalunkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.